Chính sách bảo mật

Cam kết của chúng tôi về lưu giữ tất cả dữ liệu cho những người tham gia vào trang web phù hợp tuân theo những qui định của Bộ Luật Dân Sự Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam cùng các qui định của pháp luật có liên quan. Nội dung của chính sách bảo mật thông tin của cá nhân nêu ra các hình thức dữ liệu nào được Quán chúng tôi thu được thông qua trang web của chúng tôi, cách mà chúng tôi sẽ điều hành và sử dụng dữ liệu. Trong nội dung trang này còn nhắc tới các quyền mà bạn thừa hưởng liên quan đến vấn đề thông tin dữ liệu cùng các dịch vụ mà bạn cần để liên lạc với chúng tôi.

Thông tin cá nhân và cách thức sử dụng

Những thông tin cá nhân đã được lưu trữ lại khi bạn tham gia đăng ký, bao gồm số điện thoại (kể cả số điện thoại di động), họ tên/ tên riêng, địa chỉ liên hệ đường, phường, thành thị, bang/tỉnh, mã vùng/ mã bưu điện, quốc gia, tên sử dụng liên lạc trên mạng, địa chỉ email, tuổi tác, giới tính, tình trạng hôn nhân gia đình và cùng với đó bao gồm các thông tin khác nữa như mối quan tâm, sở thích, v.V

Tại đây chúng tôi luôn đảm bảo rằng thông tin cá nhân của bạn chỉ được thu thập lúc bạn tình nguyện cung cấp các thông tin hợp lệ cho việc đăng ký vào trang web của chúng tôi. Vấn đề này được hiểu là các bạn đã hiểu được mục đích cũng như cách thức sử dụng chúng tôi có dự kiến khai thác dữ liệu với mục đích là gi và chúng tôi có hỏi bạn có đồng ý với quyền sử dụng thông tin. Lúc bạn cho thông tin cá nhân trên website của chúng tôi đồng nghĩa với việc các bạn đã chia sẻ thông tin của bạn với chúng tôi, trừ khi có thông tin cụ thể khác. Không những thế, 1 số vấn đề do đặc thù của chúng tôi, mà sẽ dẫn đến việc thông tin cá nhân của các bạn bị tiết lộ ra ngoài web khác.

Chúng tôi sử dụng thông tin với mục đích:

Trả lời câu hỏi của bạn, khi bạn có bất cứ nghi vấn nào (Ví dụ, về phương pháp tham gia, về thể lệ chương trình, về tổ chức, hoặc nhà sản xuất bất kỳ của công ty) các bạn có thể liên lạc cho chúng tôi theo thông tin của chúng tôi đã được chúng tôi cung cấp cho các bạn trên website. Chúng tôi sẽ dùng dữ liệu bạn đã cung cấp với mục đích là trả lời về những khúc mắc của các bạn. Ở 1 vài trường hợp khác, Nếu cần thiết thì chúng tôi sẽ chia sẻ các quyền sử dụng các thông tin dữ liệu cá nhân của các bạn cho thành viên, tổ chức khác thuộc doanh nghiệp FrieslandCampina, hay là các nhà khai thác dữ liệu như được khái niệm tại mục 3 dưới đây.

Khi các bạn tham gia vào trang web Vinhquang.com.vn chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân được bạn cung cấp khi đăng ký tham gia với mục tiêu điều hành quản lý và cải thiện website, tăng cường một lợi ích cho người sử dụng và sử dụng các dịch vụ cũng như sản phẩm của chúng tôi.

Trang web Vinhquang.com.vn cũng có thể do bên thứ 3 đứng ra đại diện khai thác và tổ chức quản lý điều hành dữ liệu khi bên thứ 3 đã có sự cho phép của chúng tôi (Xem thêm mục các Nhà khai thác dữ liệu.

Chúng tôi có thể sử dụng thông tin thu thập để thông báo cho bạn về những dịch vụ cũng như sản phẩm do đơn vị chúng tôi hay các công ty đối tác sản xuất, hoặc để xin ý kiến của bạn về những sản phẩm và dịch vụ cùng nhà tiềm năng mới trong khoảng thời gian dài. Nếu các bạn đã đồng ý, chúng tôi có thể dùng dữ liệu chung hoặc có thể chuyển tới đơn vị đối tác khác thuộc tập đoàn donh nghiệp FrieslandCampina và các bên đối tác khác, là những công ty có thể gởi tới bạn thông tin và/hoặc nội dung chào mời tham dự 1 sản phẩm và/hoặc 1 số dịch vụ bất kỳ của công ty họ, theo nội dung thể hiện cụ thể tại thời điểm chúng tôi thu nhập dữ liệu cá nhân của bạn.

Đơn vị xử lý dữ liệu (Nhà khai thác dữ liệu)

Sẽ có lúc chúng tôi liên kết với bên thứ ba để khai thác hoặc Phân tích dữ liệu mà chúng tôi đã thu nhận từ các trang web của chúng tôi, có cả thông tin cá nhân bạn. Các đối tác và dịch vụ của bên thứ 3 đã được ràng buộc rõ ràng về mục đích sử dụng thông tin do bên chúng tôi chỉ định.

Không những thế, chúng tôi có thể bật mí thông tin cá nhân của bạn trong những trường hợp sau

Ngoài ra chúng tôi có thể tiết lộ thông tin cá nhân của các bạn cho đối tác thứ 3 nếu như có sự đồng ý của bạn. Ví dụ, Chúng tôi có thể dùng dữ liệu đã có về bạn (như những mối quan hệ hay sở thích mà bạn đã trình bày) nhằm xác định xem là các bạn có để ý đến dịch vụ hay sản phẩm nào của bên thứ 3 hay không.

Và chúng tôi cũng có thể đưa thông tin cá nhân của bạn nếu trong các trường hợp pháp luật yêu cầu, hay đề nghị từ từ các cơ quan chính phủ hay chúng tôi cho rằng điều đó là cần thiết. Với mục đích duy nhất là tuân theo pháp luật hoặc theo trình tự của pháp luật; nhằm kiểm soát tài sản, an ninh của công ty đối tác, bào vệ an toàn cho bạn.

Chúng tôi có thể bật mí và đưa thông tin cho bên thứ 3, hoặc bên đã mua lại toàn bộ tài sản của chúng tôi.

An ninh mạng và bảo mật thông báo

Khi chúng tôi thực hiện các biện pháp phòng ngừa và ngăn chặn hợp lý với mục đích bảo vệ an toàn cho các thông tin cá nhân của bạn, sau đó yêu cầu nhà khai thác dữ liệu thực hiện tương tự. Biện pháp phòng ngừa: Người quản lý trang web Vinhquang.com.vn cùng các cá nhân được ủy quyền ra thì bạn là người duy nhất được vào xem thông tin cảu mình . Đăng ký sử dụng của bạn được bảo mật bằng mật khẩu để ngăn chặn sự truy cập trái phép. Chúng tôi khuyến nghị bạn không tiết lộ mật khẩu cho bất kỳ người nào và chúng tôi không bao giờ hỏi mật khẩu của bạn qua điện thoại, email hay các hình thức tương tự như vậy.

Khó có thể đảm bảo 100% sự an toàn cho thông tin của bạn khi đã đưa lên mạng. Mặc dù chúng tôi sẽ cố gắng để bảo vệ sự bảo mật thông tin cá nhân của các bạn ở trên hệ thống nhưng chúng tôi cũng không thể đảm bảo được tính rủi ro và an toàn.

Quyền lợi của bạn

Quyền khai thác thông tin cá nhân của bạn khi đã có sự đồng ý của bạn.

Bạn cũng có thể xóa và chỉnh sửa thông tin cá nhân của bạn bất kỳ lúc nào nhằm bảo mật hay đảm bảo rằng những thông tin cá nhân của bạn là phù hợp và chính xác nhất.

Ngay khi bạn đăng ký tham gia, bạn cùng với tên truy cập thì có thể sử dụng tất cả dịch vụ và sản phẩm.

Công Ty TNHH Vinh Quang

Email: vinhquang.com.vn@gmail.com
Website:https://vinhquang.com.vn

Nếu bạn mong muốn nêu ra những ý kiến liên quan đến bảo mật thông tin, hay các thảo luận hình thức thực hiện quan hệ tới quyền lợi hợp pháp của bạn, thì vui lòng liên lạc với chúng tôi qua thông tin bên trên. Rất hân hạnh được phục vụ các bạn.